/assets/img/logo-small.png
/assets/img/slider/_default.jpg

Tylko nauka przez doświadczenie ma sens

Kursy pedagogiczne

Kursy pedagogiczne

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne ubiegają się o uzyskanie prawa do nauczania zawodu. Kurs przygotowuje pracodawców bądź pracowników do pracy z młodzieżą jak i osobami dorosłymi. Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego planowania, organizowania i wykonywania dotyczących kształcenia zawodowego. Ukończenie kursu uprawnia do przyjmowania młodocianych pracowników w zakładach usługowych, placówkach handlowych i zakładach produkcyjnych.

Kurs trwa 80 godzin (70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej).
Podstawa prawna: § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 224, poz. 1626).
Harmonogram zajęć ustalany przed rozpoczęciem każdej edycji kursu. Zajęcia odbywają się na platformie e-learning. Uczestnik dostaje kod aktywacyjny i odbywa kurs. Bądź stacjonarnie w firmie szkoleniowej AdConsulting.

Praktykę metodyczną uczestnik szkolenia odbywa we własnym zakresie. Trwa ona 10 godzin.

  • Uczestnik sam dokonuje wyboru placówki (branża rzemiosła dowolna), w której będzie odbywał praktyki.
  • Uczestnik po odbyciu praktyki składa pisemne potwierdzenie odbycia praktyki (z wyraźnym określeniem rodzaju praktyki oraz miejsca i czasu odbywania praktyk) przez kierownika/właściciela placówki/firmy. (dokument musi być opieczętowany i podpisany).
  • Warunkiem zaliczenia praktyki jest przesłanie potwierdzenia o odbyciu praktyki (wzór dokumentu przysyłamy w szkoleniu) w oryginale na adres firmy.

Wymagania wstępne dla uczestników

Zgodnie z wymaganiami określonymi w § 10 ust. 4 i 5 przytoczonego wyżej rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu, tj.:
1) co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać;
2) uczestnicy kursu którzy nie mają tytułu mistrza w zawodzie powinni posiadać :
a) świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
b) świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
c) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego , którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,
d) lub dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Sposób organizacji kursu:
- stacjonarnie w siedzibie firmie AdConsulting. Uczestnik zostaje poinformowany przed rozpoczęciem kursu o harmonogramie zjazdów.
- platformy e-learningowej. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa koordynator szkolenia, który odpowiada na wszelkiego rodzaju pytania.
Warunkiem zaliczenia kursu jest zdanie egzaminu końcowego.
Program kursu został zatwierdzony przez Katowickiego Kuratora Oświaty dn. 18.02.2016 nr zgody RE-KS.5633.1.6.2016

Zaświadczenie wydano na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Z 2014 r, poz. 622).

KURS PEDAGOGICZNY DLA WYKŁADOWCÓW POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA - DLA WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć dodatkową wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia szkoleń osób dorosłych.

Kurs adresujemy do:

-Właścicieli zakładów, specjalistów w danej dziedzinie
-Techników bhp, inspektorów i specjalistów bhp
-Techników ds ochrony przeciwpożarowej , inspektorów i specjalistów ds ochrony przeciwpożarowej
-Kadry medycznej, technicznej i administracyjnej

Uczestnicy zostaną zaopatrzeni w materiały potrzebne do opanowania zagadnień wymaganych do zdania egzaminu oraz wykaz lektur uzupełniających.
Całość tematyki zostanie wyłożona na platformie e-learning lub stacjonarnie w formie wykładów i zakończona zostanie egzaminem sprawdzającym wiedzę.

Zakończone szkolenia
17.06.19
Augustów
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
18.05.19
Kraków
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
10.05.19
Warszawa
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
30.03.19
Wrocław
Egzamin Z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
23.03.19
Poznań
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
17.03.19
Toruń
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
17.03.19
Rzeszów
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
03.03.19
Zielona Góra
Egzamin Z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
03.03.19
Kraków
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
15.02.19
Warszawa
Egzamin Z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
09.02.19
Szczecin
Egzamin Z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
09.02.19
Lublin
Egzamin Z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
09.12.18
Kraków
Egzamin Z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
08.12.18
Olsztyn
Egzamin Z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
01.12.18
Poznań
Egzamin Z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
23.11.18
Warszawa
Egzamin Z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
28.10.18
Szczecin
Kurs Pedagogiczny
Kursy pedagogiczne
22.09.18
Kraków
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
22.09.18
Rzeszów
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
16.09.18
Kielce
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
02.09.18
Toruń
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
02.09.18
Wrocław
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
02.09.18
Toruń
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
02.09.18
Wrocław
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
01.09.18
Gdańsk
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
01.09.18
Gdańsk
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
18.08.18
Białystok
Egzamin Z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
13.07.18
Warszawa
Egzamin Z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
07.07.18
Kielce
Egzamin Z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
01.07.18
Kraków
Egzamin z kursu pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
01.07.18
Rzeszów
Egzamin z kursu pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
26.06.18
Gniezno
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
23.06.18
Poznań
Egzamin z kursu pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
21.06.18
Kołobrzeg
Egzamin z Kursu Pedagogicznegp
Kursy pedagogiczne
17.06.18
Łódź
Egzamin z kursu pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
10.06.18
Wrocław
Egzamin z kursu pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
02.06.18
Kołobrzeg
Egzamin Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
30.05.18
Gdynia
Egzamin Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
26.05.18
Zielona Góra
Egzamin Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
12.05.18
Szczecin
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
08.05.18
Olsztyn
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
07.05.18
Giżycko
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
28.04.18
Toruń
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
20.04.18
Warszawa
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
24.03.18
Poznań
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
24.03.18
Gdynia
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
24.03.18
Łódź
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
10.02.18
Wrocław
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
10.02.18
Kraków
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
10.02.18
Rzeszów
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
10.02.18
Toruń
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
20.01.18
Kielce
Egzamin z Kursu Pedagogiczngo
Kursy pedagogiczne
28.12.17
Chełm
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
09.12.17
Gdynia
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
09.12.17
Kielce
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
25.11.17
Szczecin
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
25.11.17
Poznań
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
19.11.17
Wrocław
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
12.11.17
Kraków
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
12.11.17
Sandomierz
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
28.10.17
Łódź
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
20.10.17
Warszawa
Kurs Pedagogiczny
Kursy pedagogiczne
14.10.17
Toruń
Kurs Pedagogiczny
Kursy pedagogiczne
23.09.17
Olsztyn
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
23.09.17
Toruń Godz. 14:00
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
22.09.17
Olsztyn Godz. 19:00
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
08.09.17
Rzeszów
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
04.09.17
Łódź
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
26.08.17
Warszawa
Kurs Pedagogiczny
Kursy pedagogiczne
20.08.17
Kraków
Kurs Pedagogiczny
Kursy pedagogiczne
19.08.17
Poznań
Kurs Pedagogiczny
Kursy pedagogiczne
19.08.17
Wrocław
Kurs Pedagogiczny
Kursy pedagogiczne
13.08.17
Kielce
Kurs Pedagogiczny
Kursy pedagogiczne
06.08.17
Gdynia
Kurs Pedagogiczny
Kursy pedagogiczne
23.07.17
Lublin
Kurs Pedagogiczny
Kursy pedagogiczne
16.07.17
Sandomierz
Kurs Pedagogiczny
Kursy pedagogiczne
15.07.17
Szczecin
Kurs pedagogiczny
Kursy pedagogiczne
07.07.17
Rzeszów
Kurs pedagogiczny
Kursy pedagogiczne
30.06.17
Toruń
Kurs pedagogiczny
Kursy pedagogiczne
29.06.17
Białystok
Kurs pedagogiczny
Kursy pedagogiczne
28.06.17
Olsztyn
Kurs pedagogiczny
Kursy pedagogiczne
24.06.17
Wrocław
Kurs pedagogiczny
Kursy pedagogiczne
24.06.17
Poznań
Kurs pedagogiczny
Kursy pedagogiczne
10.06.17
Ustka
Kurs pedagogiczny
Kursy pedagogiczne
24.05.17
Poznań
Kurs pedagogiczny
Kursy pedagogiczne
24.05.17
Wrocław
Kurs pedagogiczny
Kursy pedagogiczne
20.05.17
Kraków
Kurs pedagogiczny
Kursy pedagogiczne
13.05.17
Warszawa
Kurs pedagogiczny
Kursy pedagogiczne
06.05.17
Łódź
Kurs pedagogiczny
Kursy pedagogiczne
04.05.17
Sandomierz
Kurs pedagogiczny
Kursy pedagogiczne
02.05.17
Szczebrzeszyn
Kurs Pedagogiczny
Kursy pedagogiczne
19.03.17
Kraków
Kurs Pedagogiczny
Kursy pedagogiczne
19.03.17
Rzeszów
Kurs pedagogiczny
Kursy pedagogiczne
28.01.17
Warszawa
Kurs pedagogiczny
Kursy pedagogiczne
09.01.17
Lublin
Kurs pedagogiczny
Kursy pedagogiczne
04.01.17
Kielce
Kurs pedagogiczny
Kursy pedagogiczne

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego szkolenia? Skontaktuj się z nami!