/assets/img/logo-small.png
/assets/img/slider/_default.jpg

Tylko nauka przez doświadczenie ma sens

Kursy pedagogiczne

Kursy pedagogiczne

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne ubiegają się o uzyskanie prawa do nauczania zawodu. Kurs przygotowuje pracodawców bądź pracowników do pracy z młodzieżą jak i osobami dorosłymi. Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego planowania, organizowania i wykonywania dotyczących kształcenia zawodowego. Ukończenie kursu uprawnia do przyjmowania młodocianych pracowników w zakładach usługowych, placówkach handlowych i zakładach produkcyjnych.

 

Kurs Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2019 r. poz.391) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. W sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Z 2019r. Poz. 652).

Wymagania wstępne dla uczestników
Zgodnie z wymaganiami określonymi w przytoczonego wyżej rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu, o tytuł instruktora mogą się starać osoby które posiadają:
tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub

tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub:

3) dyplom ukończenia studiów:
a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub:

4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub

5)tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Sposób organizacji kursu:
Kurs trwa 48 godzin (40 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki praktycznej nauki zawodu oraz 8 godzin umiejętności dydaktycznych).
Sposób organizacji:
- stacjonarnie w siedzibie firmie AdConsulting. Uczestnik zostaje poinformowany przed rozpoczęciem kursu o harmonogramie zjazdów.
- za pośrednictwem platformy e-learningowej. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa koordynator szkolenia, który odpowiada na wszelkiego rodzaju pytania.
Harmonogram zajęć ustalany przed rozpoczęciem każdej edycji kursu.
Zajęcia dydaktyczne uczestnik szkolenia odbywa we własnym zakresie. Trwają one 8 godzin.
Uczestnik sam dokonuje wyboru placówki (branża rzemiosła dowolna), w której będzie odbywał umiejętności dydaktyczne.
Uczestnik po odbyciu umiejętności dydaktycznych składa pisemne potwierdzenie ich odbycia (z wyraźnym określeniem rodzaju oraz miejsca i czasu odbywania) przez kierownika/właściciela placówki/firmy (dokument musi być opieczętowany i podpisany).

Warunkiem zaliczenia umiejętności dydaktycznych jest przesłanie potwierdzenia o ich odbyciu (wzór dokumentu przysyłamy w szkoleniu) w oryginale na adres firmy.

Ostatnim etapem zaliczenia kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu jest zdanie egzaminu końcowego składającego się z części teoretycznej i praktycznej w formie pisemnej. Egzamin odbywa się stacjonarnie w miejscu wyznaczonym przez organizatora.

Uczestnicy kursu„ którzy pozytywnie zaliczyli test, otrzymają zaświadczenie ukończenia „Kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodów”

Program kursu został zatwierdzony przez Katowickiego Kuratora Oświaty dnia 22.08.2019 nr zgody: WE-KZ.5633.1.5.2019

 

KURS PEDAGOGICZNY DLA WYKŁADOWCÓW POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA - DLA WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć dodatkową wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia szkoleń osób dorosłych.

Kurs adresujemy do:

-Właścicieli zakładów, specjalistów w danej dziedzinie
-Techników bhp, inspektorów i specjalistów bhp
-Techników ds ochrony przeciwpożarowej , inspektorów i specjalistów ds ochrony przeciwpożarowej
-Kadry medycznej, technicznej i administracyjnej

Uczestnicy zostaną zaopatrzeni w materiały potrzebne do opanowania zagadnień wymaganych do zdania egzaminu oraz wykaz lektur uzupełniających.
Całość tematyki zostanie wyłożona na platformie e-learning lub stacjonarnie w formie wykładów i zakończona zostanie egzaminem sprawdzającym wiedzę.

Zakończone szkolenia
19.09.21
RZESZÓW
EGZAMIN STACJONARNY
Kursy pedagogiczne
19.09.21
KIELCE
EGZAMIN STACJONARNY
Kursy pedagogiczne
11.09.21
WROCŁAW
EGZAMIN STACJONARNY
Kursy pedagogiczne
11.09.21
SOPOT
EGZAMIN STACJONARNY
Kursy pedagogiczne
04.09.21
SZCZECIN
EGZAMIN STACJONARNY
Kursy pedagogiczne
04.09.21
ŁÓDŹ
EGZAMIN STACJONARNY
Kursy pedagogiczne
03.09.21
POZNAŃ
EGZAMIN STACJONARNY
Kursy pedagogiczne
01.09.21
WARSZAWA
EGZAMIN STACJONARNY
Kursy pedagogiczne
06.08.21
MIKOŁAJKI
EGZAMIN STACJONARNY
Kursy pedagogiczne
30.07.21
ZABRZE
EGZAMIN STACJONARNY
Kursy pedagogiczne
14.03.20
ŁÓDŹ
Egzamin Z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
13.03.20
UWAGA ! Wszystkie najbliższe egzaminy zostają odwołane w powodu koronowirusa. Egzaminy zostaną wznowione jak sytuacja się uspokoi.
Kursy pedagogiczne
07.03.20
Gdańsk
Egzamin Z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
01.03.20
RZESZÓW
Egzamin Z Kursy Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
08.02.20
Lublin
Egzamin Z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
25.01.20
Poznań
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
25.01.20
Kraków
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
13.12.19
Olsztyn
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
08.12.19
Toruń
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
08.12.19
Wrocław
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
06.12.19
Warszawa
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
24.11.19
Zielona Góra
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
23.11.19
Białystok
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
16.11.19
Gdańsk
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
27.10.19
Rzeszów
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
26.10.19
Szczecin
Egzamin Z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
26.10.19
Łódź
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
04.10.19
Poznań
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
13.09.19
Warszawa
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
07.09.19
Kraków
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
31.08.19
Gdańsk
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
23.08.19
Toruń
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
18.08.19
Kielce
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
11.08.19
Lublin
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
11.08.19
Wrocław
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
04.08.19
Zielona Góra
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
03.08.19
Łódź
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
12.07.19
Olsztyn
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
29.06.19
Poznań
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
17.06.19
Augustów
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
01.06.19
Szczecin
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
01.06.19
Gdańsk
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
18.05.19
Kraków
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
10.05.19
Warszawa
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
30.03.19
Wrocław
Egzamin Z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
23.03.19
Poznań
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
23.03.19
Łódź
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
17.03.19
Toruń
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
17.03.19
Rzeszów
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
03.03.19
Zielona Góra
Egzamin Z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
03.03.19
Kraków
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
15.02.19
Warszawa
Egzamin Z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
09.02.19
Szczecin
Egzamin Z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
09.02.19
Lublin
Egzamin Z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
02.02.19
Gdańsk
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
09.12.18
Kraków
Egzamin Z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
08.12.18
Olsztyn
Egzamin Z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
01.12.18
Poznań
Egzamin Z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
23.11.18
Warszawa
Egzamin Z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
28.10.18
Szczecin
Kurs Pedagogiczny
Kursy pedagogiczne
29.09.18
Łódź
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
22.09.18
Kraków
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
22.09.18
Rzeszów
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
16.09.18
Kielce
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
02.09.18
Toruń
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
02.09.18
Wrocław
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
02.09.18
Toruń
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
02.09.18
Wrocław
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
01.09.18
Gdańsk
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
01.09.18
Gdańsk
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
18.08.18
Białystok
Egzamin Z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
05.08.18
Lublin
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
13.07.18
Warszawa
Egzamin Z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
07.07.18
Kielce
Egzamin Z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
01.07.18
Kraków
Egzamin z kursu pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
01.07.18
Rzeszów
Egzamin z kursu pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
26.06.18
Gniezno
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
23.06.18
Poznań
Egzamin z kursu pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
21.06.18
Kołobrzeg
Egzamin z Kursu Pedagogicznegp
Kursy pedagogiczne
17.06.18
Łódź
Egzamin z kursu pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
10.06.18
Wrocław
Egzamin z kursu pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
02.06.18
Kołobrzeg
Egzamin Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
30.05.18
Gdynia
Egzamin Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
26.05.18
Zielona Góra
Egzamin Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
12.05.18
Szczecin
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
08.05.18
Olsztyn
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
07.05.18
Giżycko
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
28.04.18
Toruń
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
20.04.18
Warszawa
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
07.04.18
Lublin
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
24.03.18
Poznań
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
24.03.18
Gdynia
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
24.03.18
Łódź
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
10.02.18
Wrocław
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
10.02.18
Kraków
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
10.02.18
Rzeszów
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
10.02.18
Toruń
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
20.01.18
Kielce
Egzamin z Kursu Pedagogiczngo
Kursy pedagogiczne
28.12.17
Chełm
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne
09.12.17
Gdynia
Egzamin z Kursu Pedagogicznego
Kursy pedagogiczne

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego szkolenia? Skontaktuj się z nami!