/assets/img/logo-small.png
/assets/img/slider/_default.jpg

Nie ma rzeczy niemożliwych dla kogoś, kto nie musi ich zrobić sam. Dlatego my zrobimy to za Ciebie.

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH

Oferujemy profesjonalne i kompleksowe szkolenia dla pracodawców z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny pracy.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu:
- bezpiecznego kierowania pracownikami
- dostosowania warunków pracy zgodnie z przepisami Bhp
- postępowania w razie wypadku
- zapoznania pracowników z zagrożeniami związanymi z wykonywaną przez nich pracą

 

SZKOLENIE NA STANOWISKACH INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

Szkolenie kierowane jest dla pracowników inżynieryjno-technicznych (projektantów, technologów, inżynierów).

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

SZKOLENIE BHP DLA PRACOWNIKÓW FIZYCZNYCH

Przeprowadzamy szkolenia bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.


PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Organizujemy profesjonalne i kompleksowe szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców i innych osób na stanowiskach kierowniczych oraz dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w firmie lub placówkach oświatowych .

Celem szkolenia jest:
- przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu reagowania i postępowania w sytuacjach zagrażających ludzkiemu życiu i zdrowiu
- zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
- postępowanie z osobą poszkodowaną w wypadku przy pracy

 

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego szkolenia? Skontaktuj się z nami!