/assets/img/logo-small.png
/assets/img/slider/_default.jpg

Biznes Coaching

Biznes Coaching

Coaching biznesowy to proces, w którym przedsiębiorca, menadżer lub inny członek zespołu zyskuje narzędzia do bardziej efektywnego działania na rzecz firmy lub konkretnego przedsięwzięcia.

Jest to proces, w którym coach wspiera klienta w definiowaniu swoich celów zawodowych, odkrywaniu własnego potencjału, usuwaniu blokad i trudności, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, takich jak ograniczające przekonania i bojkotujące emocje, motywuje i “rozlicza” uczestnika procesu z osiąganych rezultatów.

Coaching to proces w którym klient bierze odpowiedzialność za swoja sytuacje, zobowiązuje się do zmiany i wdraża w życie strategie działania, która tworzy w czasie sesji coachingowych.

Coaching jest nastawiony na działanie i rezultaty, a coach pomaga w utrzymywaniu optymalnego poziomu motywacji, poczucia kompetencji i tempa działania.

Coaching nie jest narzędziem, w którym jedna strona przekazuje wiedzę drugiej, która jest jedynie pasywnym odbiorca działań coacha. Jest to układ w czasie którego coache ( uczestnik procesu) zobowiązuje się do wzięcia odpowiedzialności za swoja sytuacje i za oczekiwane zmiany.

Coach jest bardziej partnerem w poszukiwaniach, lustrem, w którym odbija się wszelkie emocje klienta, świadkiem zmian i “strażnikiem” zobowiązań podejmowanych przez klienta. Jest to proces dużo bardziej symetryczny niż mentoring czy psychoterapia. Coaching biznesowy możne być wprowadzony w życie firmy niezależnie od fazy jej rozwoju, jako ze każdy etap istnienia przedsiębiorstwa czy firmy wiąże się ze specyficznymi celami i wyzwaniami, które mogą być przedmiotem pracy w coachingu.

Do długofalowych korzyści coachingu należą miedzy innymi zwiększona efektywność, optymalne wykorzystanie potencjału i zasobów klienta, orientacja na cele spójne z wartościami życiowymi a co za tym idzie większa satysfakcja i równowaga miedzy życiem osobistym i zawodowym.

Zapraszamy Cię do uczestnictwa w kompleksowym programie rozwojowym przygotowanym dla Ciebie i twoich pracowników.
Jeśli chcesz nas sprawdzić, zapraszamy na bezpłatną sesje coachingową. Przy okazji może poznać prowadzących i ich sposób pracy.

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego szkolenia? Skontaktuj się z nami!